Rising Sun

Rising Sun er en setting som bruker Earthdawn systemet. Den er laget av Lars og beskriver en netherworld hovedsaklig bebodd av mennesker.


Kart over Rising Sun og Duur (350kB)

Steder og folk

Eventyrlogg