Rising Sun Logg

Dette dokumentet har to formål. Det ene er å oppdatere ikke-spillende medlemmer i PRK om hva som skjer i Earthdawn-kampanjen. Det andre formålet er å gi spillende medlemmer en slags oversikt over hva de har holdt på med. For å kutte ned lengden på dokumentet er det utelatt flere detaljer og encounters, men de viktigste står oppført.


Beyond

Gruppen reiser til det ruinerte Vivane og oppdager en portal til en merkelig verden.


Vivane
Etter å ha hvilt en stund etter det massive slaget om Sky Point setter House of Heroes kursen for Vivane. Rapporter har kommet inn om at Vivane er fylt med skatter og vandøde.
De undersøker et hus som er det mest intakte nær inngangen og finner en portal til en netherworld. De beveger seg mot den nærmeste byen som er Quha. Ved porten treffer de på mennesker som arresterer dem umiddelbart. Det viser seg at T'skranger ikke eksisterer her og at alver er meget sjeldne i dette området. De bringes fram for magikerrådet i Quha, som ledes av Clayton Ser. De blir antatt for å være ettersøkte banditter og Clayton Ser ønsker å kaste dem i fangehullet til han får undersøkt saken. Tomasso, et annet rådsmedlem, sier seg villig til å la dem bo hos seg i stedet. Tomasso har et oppdrag til dem. De skal redde en venn av ham som har blitt uskyldig dømt til straffarbeid. House of Heroes tar på seg saken og redder Tomassos venn, Therin, i en spektakulær redningsaksjon som omfatter å gå gjennom Astral Space.


Solturneringen

House of Heroes reiser til Axle Stand, hovedstaden i Rising Sun, der de deltar i den årlige solturneringen


Etter noen dager kommer rådslederen til House of Heroes og forteller at de kan gå. Han har ikke funnet noe kriminelt på dem. Han foreslår at de forlater byen umiddelbart og ikke kommer tilbake. Han foreslår videre at de reiser til hovedstaden, Axle Stand, der det snart skal avholdes en turnering. Videre bes de være på utkikk etter en rømt straffange som visstnok skal oppholde seg der. Gruppen reiser til Axle Stand og noen av medlemmene melder seg på turneringen som består av flere grener. Hostoriefortelling, bueskyting, lansekamp og sverdkamp. Turneringen går over flere dager og de blir en dag kontaktet av Therin. Han vil at de skal utføre en oppdrag for ham, men oppdraget avbrytes og Therin stikker når de angripes av dusørjegere som er ute etter den ettersøkte. På den siste dagen i turneringen er det et mordforsøk på kongen selv, Kong Geldrahil, og Draskaal og Daroth redder ham. Som takk inviterer kongen dem på middag.
Enemy Down

Det går opp for House of Heroes at de har blitt lurt og tiden er inne for hevn


I middag med kongen blir de rekruttert inn i kongens hemmelige tjeneste. De som prøvde å drepe ham tilhører en hemmelig orden der den ettersøkte Therin er innblandet. Gruppen skjønner nå at Tomasso og Therin hele tiden har lurt dem til å gjøre oppdrag for den andre siden og de bestemmer seg for å finne og utrydde denne ordenen. Therin tror fremdeles at gruppen er på hans side og inviterer dem til en hytte i skogen der ordenen er samlet. HoH griper sjansen og utsletter hele ordenen i ett massivt angrep. Deretter reiser de tilbake til Quha for å pågripe Tomasso. Han har reist til en landsby i nærheten og HoH følger etter. På veien dit angriper Tomasso dem sammen med Fire Elementals som han har summonet. HoH klarer å ta ham levende og bringer ham tilbake til Quha der han vil bli hengt. Som takk får HoH et landområde som de selv velger og Draskaal velger området der portalen ligger. Etter dette bestemmer House of Heroes at de vil returnere til Barsaive, men at de vil komme tilbake til Rising Sun en dag. Når de kommer tilbake til Barsaive oppdager de at det bare har gått et par dager i Barsaivsk tid.