Rising Sun Steder og folk

Quha

Quha er en av Rising Suns fremste byer på produksjon av våpen, eller foredling av metall, som innbyggerne liker å kalle det. Metall transporteres fra The Black Mountains ned til de utallige smiene i byen. Det jobbes døgnet rundt i smiene og røyken ligger på varme ettermiddager som et tykt lag i luften. Når våpnene og rustningene er ferdigsmidd transporteres de sørover til hovedstaden Axle Stand der de selges på det frie markedet. Quha har rundt 4000 innbyggere der de fleste er enten smeder, gruvearbeidere eller soldater. Ettersom Quha er den fremste leverandøren av våpen og metall til hovedstaden har den også en av de best trente og største vaktstyrkene. 1/8 av byens innbyggere tjenestegjør i vaktstyrken og de blir alltid utstyrt med beste vare som smedene klarer å produsere. Etterspørselen er stor etter smeder og gruvearbeidere og byen vokser stadig. Det er verken skatt eller toll i og dette er nok den fremste grunnen til at folk flytter hit. Flere handelsfolk har tjent seg rike på å kjøpe metall og våpen til en billig penge her og tjene grovt på det i andre byer.

Byen er omringet av en høy mur forsterket av metall på strategiske steder. To gigantiske metallporter som stenges etter mørkets frambrudd er den eneste veien inn. Ett digert treetasjes vertshus er den eneste plassen en reisende kan få mat og hvile. Vertshuset Miners rest styres av den vakre Sibina, en rik og mektig kvinne som har enerett på å drive vertshus i byen. På Miner's Rest serverer de god mat og har komfortable værelser, men til en skyhøy pris.

Quha ledes av et magikerråd. Dette rådet varierer i antall medlemmer, men det er alltid magikere som styrer. Dette er litt merkelig ettersom mesteparten av byens innbyggere ikke følger noen magi-disciplin, men slik har det alltid vært siden byen ble grunnlagt. Hvert år stemmer rådet på en leder. Denne lederen, som kalles Magus, har siste ord i alle avgjørelser og dermed er han den mest innflytelsesrike og mektigste personen i byen. Magusen i dag er Clayton Ser og han blir vanligvis gjenvalgt hvert år. For å bli medlem i dette rådet må en tilfredsstille tre krav. Du må ha en eiendom i byen som er verdt en viss sum, du må være magiker og du må bestå en prøve som tester din dømmekraft.

Axle Stand

Axle stand er Rising Suns hovedstad og bosted for kong Geldrahil. Med sine drøye 100 000 innbyggere er dette en Av Rising Suns største byer. Byen er delt inn i 3 sirkler, som er bygget opp av massive stein blokker. Den innerste ringen er tildelt kongens slott. Den midterste, som er den største, inneholder Vertshus, kroer, smier, butikker, heste handlere, markeder. Det meste av Axle stands innbyggere har sine hus i denne delen. Den ytterste sirkelen blir sett på som slummen. Noe som reflekteres i standarden på husene og folks leve forhold. Denne bydelen lider av høy kriminalitet. En gang i året, vanligvis ved midtsommer, avholdes Solturneringen. Denne turneringen trekker folk fra hele Rising Sun der premiene varierer fra å bli slått til ridder, til et kyss fra den vakre dronningen.

Isles of Curry

Etter det HoH har hørt om disse øyene er det her alvene kommer fra.