SkillsDenne siden inneholder en mer detaljert beskrivelse av alle skillene en person kan ha. Den vil bli oppdatert løpende.
Følgende ord og uttrykk er brukt:
Trenet: Dette betyr at personen har trent i denne skillen, at personen som bruker den har minst en rank. Noen skills må en ha en rank i for å bruke, det betyr at den er såpass komplisert at en må ha trent for å i det hele tatt prøve. For enkelthets skyld har alle personene listet opp enkle skills som en ikke trenger en rank i. Noen av disse enkle skillene har en stor forskjell mellom rank 0 (utrenet) og rank 1 (trenet).
ACP: Tung rustning betyr at personen blir hindret i å utføre skillen skikkelig.

AOO: Attack of opportunity, eller fordelsangrep hvis en vil. Noen skills provoserer fram et fordelangrep hos en fiende i nærkamp.

Appraise

Appraise brukes for å anslå en ca. verdi av hva en gjenstand er verdt. Hvor vanskelig det er å anslå verdi på en gjenstand kommer an på hvor vanlig gjenstanden er.
Bonuser:
Forstørrelsesglass: +2 (gjelder detaljerte gjenstander slik som f.eks gems)
Merchant's scale: +2 (gjelder gjenstander der verdien måles av vekt)
Craft Rank 5 : +2 på gjenstander som forbindes med Craft-skillen.
Appraise brukes automatisk når utstyr på falne fiender gjennomsøkes.


Balance ACP

Denne skillen brukes når personen er på glattisen eller når annen form for balansegang er nødvendig. Stort sett går skillen ut på hvor raskt en kan bevege seg.
Bonuser: Tumble Rank 5: +2
Denne skillen brukes automatisk når situasjonen krever det


Bluff

Bluff brukes for å få en annen person til å gå på en bløff. Bluff vil alltid gå mot offerets Sense Motive sjekk. Denne sense motive sjekken for å motstå bløffen har følgende modifikasjoner:
- Offeret ønsker å tro på det du sier: -5
- Bløffen er troverdig og affekterer ikke offeret noe særlig: +0
- Bløffen er ikke så veldig troverdig og en smule risikabelt for offeret: +5
- Bløffen er lite troverdig og veldig risikabelt for offeret: +10
- Bløffen er fullstendig på bærtur: +20

Finte i kamp:
Bløff kan brukes som en finte i kamp. Offeret kaster en sense motive test og legger til base attack bonus på resultatet. Hvis bluff testen er høyere enn sense motive testen, klarer ikke motstanderen å dukke unna det neste angrepet. Han mister dexterity bonusen på AC. I og med at base attack bonus legges til, er det vanskeligere å finte ut en erfaren kriger. Å finte en ikke-humanoid motstander er vanskeligere i og med at det har problemer med å forstå kroppsspråket. Henholdsvis -4 på intelligente ikke-humanoide og -8 på dyr.


Climb ACP

Denne skillen sier seg selv. Hvis en feiler på en klatretest, så kan en falle ned. Det gjøres automatisk en test for å se om personen klarer å henge seg fast for å unngå å falle.
Klatring brukes automatisk når situasjonen krever det.


Concentration

Konsentrasjon er en viktig del av formelbruk og mange formler er slik at de krever konsentrasjon for å opprettholdes. Ting som forstyrrrer konsentasjonen kan være skade, hesten går bananas eller at det snøstorm og hagl. Den vanligste bruken av denne skillen er når en magiker prøver å sende formel i nærkamp. En konsentrasjonssjekk på 15 + formelgrad betyr at motstanderen ikke får AOO.
Casting on the defensive (konsentasjonssjekk) brukes automatisk når en formelbruker kaster en formel i nærkamp for å unngå AOO.


Craft

En craft skill blir aktuelt å bruke i onlinen kun ved dødtid. Eks: GM sier at nå vil det gå en uke. Si hva personen din skal gjøre denne uka. Craft betyr håndtverk, og har personen er craft skill så har han lært hvordan en lager noe. Han kan f.eks være en lært smed eller en alkemist. For å lage en gjenstand (dette kan være å smi et sverd eller å sy en kappe) brukes de følgende reglene:
1. Først skal råmaterialer kjøpes eller skaffes. Råvarer koster 1/3 av prisen på gjenstanden.
2. Personen kan enten kaste per dag eller per uke. Hvis det er per dag, bestemmer kastet hvor langt en har kommet i cp, per uke er det i sp.
Alle gjenstander har en difficulty (DC). Kaster personen over denne DC'en, så har han gjort ferdig resultatxDC sp eller cp. Er kastet under DC'en har ikke personen kommet noe videre den uken/dagen. Feiles det med mye, så ødelegges halvparten av råvarene.
Merk at for å lage magiske gjenstander og potions kreves det spesielle feats i tillegg.


Decipher Script

Denne skillen brukes for å tolke tekst på et ukjent språk eller en beskjed som bare er delvis. Resultatet bestemmer hvor godt personen forstår det som er skrevet i generelle trekk. I tillegg gjøres en visdomssjekk om konklusjonen var riktig.
Skillen brukes automatisk når en person kommer over skrifter og runer som han/hun ikke forstår.


Diplomacy

Diplomacy endrer holdningen til NPC'er. Hvis det er forhandlinger det er snakk om kaster personen og NPC'en mot hverandre. Hvor vanskelig det er å endre holdningen til en NPC bestemmes av tabellen under. Hver gang en person forsøker å bruke diplomacy, må han/hun melde fra hva den nye holdningen er:
HoldningNy holdning
FiendtligFiendtligUvennligNøytralVennligHjelpsom
Uvennlig-20253550
Nøytral--152540
Vennlig---1530
----20

Fiendtlig - NPC'en vil ta risikoer for å skade deg (f.eks han vil drepe deg)
Uvennlig - NPC'en vil deg vondt (sladre, fornærme, lure)
Nøytal - Bryr seg egentlig ikke noe særlig. (normalt)
Vennlig - NPC'en vil deg godt. (Prate, gi råd, begrenset hjelp)
Hjelpsom - NPC'en vil ta risikoer for å hjelpe deg. (beskytte, hjelpe, helberede)Disable device

Disable device brukes for å disarmere feller og for å sabotere andre ting. f.eks hjulet på en vogn eller sal på en hest. Alle kan ødelegge et hjul på en vogn, men med disable device vil hjulet fungere i noen minutter før det faller av.


Disguise

Brukes for å kle seg ut som noe annet enn det han egentlig er. Hvor lett det er for andre å oppdage deg, kommer an på hva en har kledd seg ut som. Hvis det er en annen person en har kledd seg ut som, vil personer som kjenner den egentlige personen få bonus etter hvor godt kjent de er.
Spot brukes for å gjennomskue en forkledning.


Escape artist

Denne skillen brukes for å unnslippe tau, lenker og andre Houdini greier.
Tau: Sjekken går mot Use Rope sjekken til den som bandt personen fast.
Håndjern: Kommer an på hvor avanserte håndjernene er. Står i utstyrslisten.
Bonuser:
Use Rope rank 5: +2 for å unnslippe tau.

Forgery

Forgery brukes for å skrive falske dokumenter og å kopiere håndskrifter.


Gather information

Bruk av denne skillen tar en kveld. Personen menger seg med lokalbefolkningen, spør, graver og hører på rykter. På slutten av kvelden kastes det og resultatet bestemmer hva personen har lært. Det er også mulig å bestemme et spesifikt tema på forhånd, men da blir vanskelighetsgraden høyere. Dette er en typisk skill som kan benyttes ved dødtid.


Handle Animal

Hvis en person skal håndtere et dyr, så er det denne skillen som brukes. Den brukes for å få et dyr til å utføre et triks det allerede kan, eller lære det et par nye knep.
OppgaveDC
Kommandere10
Pushe25
Lære et nytt triks15 eller 20
Trene dyret for en oppgave15 eller 20

Kommandere: Brukes for å få dyret til å gjennomføre et triks det allerede har lært.
Pushe: brukes for å få dyret til å gjøre noe som det ikke er trent til, men som det potensielt kan gjøre.
Lære et nytt triks: Se tabell under. Generelt kan et dyr lære 3 triks per intelligenspoeng. Det tar en uke å lære dyret et nytt triks.
Tren dyret for en oppgave: Brukes for å trene en krigshest, vakthund osv. Se tabell under. Hvor lang tid det tar er antall triks i trikspakken (ett triks i uka).

Triks som kan læres: Angripe (20): Dyret angriper åpenbare fiender og andre som du peker på.
Kom (15): Dyret kommer til deg, selv om det holder på med noe annet.
Forsvar (20): Dyret forsvarer deg uten at du gir angrepskommandoen. Kan også bli satt til å forsvare en annen person.
Avbryt (15): Dyret avbryter det det holder på med (f.eks kamp) og trekker seg unna.
Hent (15): Dyret henter noe. Hvis det ikke nevnes hva, så kommer dyret tilbake med noe tilfeldig.
Vokt (20): Dyret vokter et sted og hindrer andre i å komme dit.
Hæl (15): Dyret følger tett etter deg selv om det har viktigere ting å gjøre.
Opptre (15): Dyret gjør enkle ting slik som rulle rundt, brøle, bjeffe osv.
Søk (15): Dyret snuser rundt i området og leter etter ting som rører på seg.
Bli (15): Dyret holder seg på et sted og venter til du kommer tilbake. Det vil ikke angripe andre vesen som kommer forbi.
Finn spor (20): Hvis dyret har god luktesans (scent feat) kan denne kommandoen få det til å følge et spor.
Jobb (15): Dyret skyver eller trekker en medium eller tung last.

Oppgaver (trikspakker) som kan læres:
Oppgave/triksDC
Kampriding20
Slossing20
Vakthold15
Tungt arbeide15
Jakt20
Opptre15
Riding15

Kampriding (20): Angrip, Kom, Forvar, Avbryt, Hæl. Tar 6 uker. Kan trene en hest til å bli en krigshest. Intelligens minimum: 2
Slossing (20): Angrip, Avbryt, Bli. Tar tre uker.
Vakthold (20): Angrip, Forsvar, Avbryt, Vokt. Tar 4 uker. Minimum intelligens:2.
Tungt arbeid (15): Kom, Jobb. Tar to uker.
Jakt (20): Angrip, Avbryt, Hent, Hæl, Søk, Finn spor. Tar 6 uker. Minimum intelligens: 2
Opptre (15): Kom, Hent, Hæl, Opptre, Bli. Tar 5 uker. Minimum intelligens: 2
Riding (15): Kom, Hæl, Bli. Tar tre uker.


Heal-skillen helbereder ikke livspoeng slik en lett kan tro. I stedet går den på stabilisering og langvarig behandling av gift, sykdom og annen spesiell skade. Stabilisering må til når en person har -1 livspoeng eller mindre for at personen ikke skal blø ihjel. Heal brukes automatisk med mindre det er stabilisering som skal utføres. Siden stabilisering tar en runde, må personen si fra på forhånd. Online-runden vil stoppe opp når en person kommer under 0 livspoeng slik at de andre kan hjelpe til med Heal-skillen for å stabilisere hvis de vil.

Heal

Heal-skillen helbereder ikke livspoeng slik en lett kan tro. I stedet går den på stabilisering og langvarig behandling av gift, sykdom og annen spesiell skade. Stabilisering må til når en person har -1 livspoeng eller mindre for at personen ikke skal blø ihjel. Heal brukes automatisk med mindre det er stabilisering som skal utføres. Siden stabilisering tar en runde, må personen si fra på forhånd. Online-runden vil stoppe opp når en person kommer under 0 livspoeng slik at de andre kan hjelpe til med Heal-skillen for å stabilisere hvis de vil.


Hide ACP

Brukes for å gjemme seg og å snike usett/uhørt. Spot benyttes for å se gjemte personer.
Sniping: Det er mulig å dukke opp fra gjemmestedet, skyte et skudd og så gjemme seg igjen med -20 på hide sjekken.


Intimidate

Denne skillen kan brukes til å skremme en person til å fortelle deg ting eller gjøre en oppgave. Sjekk mot denne skillen er d20 + level + wisdom bonus + eventuell bonus mot frykt.
Demoralisere i kamp: Kan brukes mot en person i gangen. Hvis resultatet er over motstanderens resultat får han -2 på angrep, skade og saves i en runde.
Bonuser: Rank 5 Bluff: +2Jump ACP

De følgende tabellene viser hvor vanskelig det er å hoppe. Alle vanskelighetsgradene forutsetter at personen har tatt fart:
Lengdehopp
DistanseDC
5 fot5
10 fot10
15 fot15
20 fot20
25 fot25
30 fot30
Høydehopp
DistanseDC
1 fot4
2 fot8
3 fot12
4 fot16
5 fot20
6 fot24
7 fot28
8 fot32
Hvis personen ikke har tatt fart, blir alle DC'ene doblet (fart betyr minst 20 fot i rett linje).
Bonuser:
Tumble rank 5: +2Knowledge

Knowledge er knyttet til et spesifikt tema som personen har studert. Mulige tema er:
Arcana (gamle mysterier, magi tradisjoner, arkane symbol, kryptiske fraser, constructs, drager, magiske beist)
Architecture og ingeniørkunst (bygninger, akvedukter, broer, fortifikasjoner)
Dungeoneering (huler, monstre som holder til i huler)
Geografi (land, terreng, klima, folk)
Historie (kongelige, kriger, kolonier, migrasjoner, grunnlegging av byer)
Lokalkunnskap (legender, personligheter, innbyggere, lover, tradisjoner)
Natur (dyr og monstre, planter, årstider, vær, skadedyr)
Adelsfolk og kongelige (slektskunnskap, våpenskjold, familietre, mottoer, personlighet)
Religion (guder, mytologi, tradisjoner, hellige symbol, vandøde)
The planes (indre og ytre plan, astralplanet, det eterealske planet, outsidere, elementaler, planar magi)

Knowledge skills brukes automatisk


Listen

Listen forteller noe om hvor god en person er til å oppfatte lyder. Jo lavere lyden er, jo vanskeligere er det å oppfatte den. For å høre personer som sniker seg rundt med Move Silently skillen, kastes det mot resultatet til Move Silently.

Listen brukes automatisk


Move Silently ACP

Denne skillen bestemmer hvor stille en person kan snike seg rundt. For å oppdage en person som sniker seg rundt benyttes Listen skillen. Jo høyere resultatet på Move Silently er, jo vanskeligere er det å bli oppdaget.
Tung rustning som skramler og bråker kan være et problem og det er derfor vanskeligere å snike når en har en tung rustning på. En kan bevege seg opp til halve speeden når en sniker. En kan selvfølgelig bevege seg raskere, men da får en minus på resultatet. Vanskelig terreng affekterer også resultatet.


Open Lock

Hvor vanskelig det er å dirke en lås bestemmes av selve låsen. Vanskelighetsgraden kan variere fra 5-40. Å dirke uten et dirkesett (thieve's tools) er mulig, men med -2.


Perform

Perform bestemmer hvor god en person er til å framføre noe. Det kan være et skuespill, en sang, bruk av et instrument og andre underholdningsformer. Resultatet bestemmer hvor god framføringen var og hvor mye penger en får inn i løpet av en kveld på et vertshus.


Profession

Profession betyr yrke og denne skillen er delt opp i underkategorier. Profession ligner på Craft skillen, og brukes på samme måte i onlinen ved dødtid. Profession dekker de yrkene der en ikke produserer noe, men der en likevel kan tjene penger.


Ride

Denne skillen er detaljert i en egen seksjon kalt På hesteryggen


Search

Search sier noe om hvor god en person er til å finne ting. Search skillen vil bli brukt automatisk for å finne loot på falne motstandere.


Sense Motive

Sense motive brukes generelt for å avsløre en bløff (se Bluff skillen), men kan også brukes som en slags magefølelse for å oppdage at noe er på gang. Den kan også brukes for å se om en person lyver.

Sense motive brukes automatisk.


Sleight of hand ACP

Denne skillen benyttes når en person skal knabbe noe uten at noen ser det eller skjule noe f.eks et våpen. Motstanderen kaster Spot for å oppdage slike ting. Denne skillen kan også brukes til små tryllekunster.


Speak Language

Denne skillen er litt spesiell i og med at den ikke har noen attributt knyttet til seg. Hver rank i Speak Language betyr at personen kan tale et språk utover de vanlige språkene.


Spellcraft

Spellcraft brukes i forbindelse med identifisering av formler og formeleffekter. Følgende handlinger involverer bruk av spellcraft (lvl betyr spell level):

DCHandling
13+LvlIdentifisere en glyph of warding med read magic formelen
15+LvlLære en formel fra en formelbok (kun wizarder)
15+LvlForberede en formel fra en lånt formelbok
15+LvlLokalisere hvilken magiskole som er brukt med detect magic
19Identifisere et symbol med Read magic
20+LvlIdentifisere en formel som allerede er effekturert
20+LvlIdentifisere materialer skapet eller formet av magi
20+LvlDekode en skreven formel på en scroll uten read magic
25+LvlEtter å ha klart et save mot en formel. Identifiser denne formelen
25Identifisere en potion
20Tegne et diagram for et dimensjonsanker (Magic Circle formelen)
30+Forstå en merkelig eller unik magisk effekt.Spot

Spot sier noe om hvor god en person er til å oppdage ting med øynene. Dette kan være personer som er gjemt eller oppdage noen i forkledning. Hvor vanskelig det er bestemmes av resultatene som motstanderen har på henholdsvis Hide og Disguise. Spot brukes også for å se uvanlige ting i terrenget f.eks en rar busk.

Spot brukes automatisk.


Survival

Survival er hvor god en er til å leve i villmarken. Denne skillen bestemmer hvor god en person er til å finne mat, følge enkle spor, unngå naturlige farer (kvikksand f.eks) og å finne en god leirplass. Flere knowledge skills gir synergibonuser på Survival: Fem eller flere ranks i enten natur, geografi eller huler gir en bonus på pluss to der det er passende.


Swim ACP

Hvor god en person er til å svømme bestemmes av denne skillen. Modifikasjoner her er tung rustning og tungt utstyr. En person med tung rustning og tung sekk vil synke som en stein. Hvor vanskelig det er å holde seg over vann bestemmes også av hvor sterk strømmen er.

Athletic feat: +2
Endurance feat: +4 for å unngå skade ved lange svømmeturer.Tumble ACP

Tumble er akrobatikk og benyttes ved følgende anledninger:

ACHandling
15Å lande skikkelig etter et fall
15 Å unngå fordelsangrep (AOO) ved å tumble halve speeden.
25 Hoppe over eller skli under en fiende.


Modifikasjoner på terreng kommer i tillegg. Hvis det er veldig glatt, så blir det vanskeligere.

5+ Ranks i Tumble betyr +6 på AC når en sloss defansivt.
Acrobatic Feat: +2
Jump (5 ranks): +2Use Magic Device

Denne skillen benyttes til å aktivere magiske gjenstander. Den lar en person benytte en magisk gjenstand selv om den personen egentlig ikke er kvalifisert til å bruke den. F.eks kan en person med høy Use Magic skill bruke wizard-scroller uten å være en wizard.

HandlingDC
Aktivere blindt25
Dekode en formel25 + spell level
Bruke en scroll20 + caster level
Bruke en wand20
Emulere en annen klasse20
Emulere en abilityResultat -15 blir den emulerte abilitien.
Emulare en rase25
Emulere en alignment30


Magical Aptitude feat: +2
Spellcraft (5 ranks): +2
Decipher script(5 ranks): +2 relatert til bruk av scrollsUse Rope

Bestemmer hvor god en person er til å bruke tau. Resultatet sier noe om hvor god knuten(e) er. Use rope bruker også for å knyte opp en knute. Det kastes da mot resultatet til personen som laget knuten.

Silketau: +2
Deft Hands feat: +2
Escape Artist(5 ranks): +2 på å binde fast noen.