På hesteryggenDenne siden gir informasjon om hvilke manøvre som kan gjøres når en person sitter på hesteryggen. Ikke overraskende så er det stort sett Ride skillen som benyttes.
Følgende bonuser gjelder for Ride skillen:
Militærsal på hest: +2 på ride tester for å holde seg i sadelen.
Handle Animal rank 5+: +2 på ride.

Hvis personen på hesteryggen sloss mot en fiende på størrelse med et menneske i nærkamp, får han/hun +1 på attack siden han/hun er høyere oppe.
Hvis en fiende forsøker seg på å rive ned en person fra hesteryggen (trip attack), er det Ride skillen som motstår dette angrepet.


Falle av hesten

En person som faller av hesten tar D6 i skade. Hvis en person faller av hesten vil GM automatisk kaste en test for å lande mykt (se lande mykt).

Lede en hest med bare knærne

Nyttig hvis en skal bruke skjold og sverd effektivt, eller bruke våpen som krever to hender, slik som bue. Det kastes en Ride test med difficulty 5.
Hvis testen feiler, så kan personen kun bruke en hånd, den andre må brukes for å kontrollere hesten. En faller ikke av eller noe annet skummelt hvis testen feiler med andre ord med mindre det er en fumble.
Hvis personen skal lede hesten med knærne og bruke begge hender må spilleren si fra om det.

Holde seg på hesten hvis en tar skade

Hvis hesten tar skade eller personen tar skade, gjøres en automatisk sjekk om personen klarer å holde seg på hesteryggen. Det gjøres en ride test med difficulty 5. Feiler denne testen, vil personen falle av.

Få en krigshest til å angripe

Krigshester er trenet for kamp, og de kan både bite og sparke. Det gjøres en Ride test med difficulty 10.
Hvis denne testen feiler, så skjer det ikke noe annet enn at hesten ikke får angrepet.
Spilleren må si fra om hesten til personen skal angripe.

Få en vanlig hest til å angripe

En vanlig hest er ikke trenet for kamp. De blir vettskremte ved lukten av blod. Å i det hele tatt bruke en vanlig hest i kamp er derfor nesten umulig med mindre en er en trenet rytter.
Difficuly på Ride sjekken er 20. Ingen av personene har vanlige hester akkurat nå, alle har en eller annen form for krigshest.

Ta dekning ved å henge langs med hesten

Dette kan være en nyttig taktikk hvis en skal storme bueskyttere. Personen henger ned langs siden og alle missiler vil stort sett gå mot hesten og ikke personen. Logisk nok kan ikke en person angripe samtidig som han/hun gjør denne manøveren. Det gjøres en Ride sjekk med difficulty 15. Feiler denne sjekken, så skjer det ikke noe annet enn at personen rett og slett ikke kan gjøre det. En faller ikke av hesten med mindre det er en fumble.

Lande mykt

Hvis uhellet er ute og personen faller av hesten, gjøres denne testen automatisk. Er det en suksess, lander personen mykt og unngår D6 i skade. Difficulty 15.

Få hesten til å hoppe over hindre

I noen tilfeller kan det bli nødvendig å få hesten til å hoppe over hindre. Difficulty på denne sjekken er 15. Lengden på hoppet bestemmes av den laveste av jump skillen til hesten og ride skillen til personen. Merk at hvis ride sjekken feiler, så faller personen av hesten.

Hardkjøre en hest

En hest kan tvinges til å bevege seg raskere enn det som er sunt for den. Difficulty er 15. Hesten vil ta 1 i skade den første runden og dobbel skade for hver påfølgende runde. Det er mulig å ta livet av hesten på denne måten.

Rask avstigning/Påstigning

Det å stige av og på en hest er vanligvis en move action, men med denne manøveren er det mulig å gjøre det om til en free action. Hvis sjekken feiler, så må personen bruke en move action for å komme seg på/av. Difficulty er 20. I tillegg blir personen hindret hvis en har tung rustning på seg (like mye minus som armour check penalty).